555Α
Είναι παράδοση: Το φεστιβάλ ξεκινά με τα μικρά (500άρια) διηγήματα που διαβάζονται από τους συγγραφείς τους (οι ίδιοι συμμετέχουν στην ανάγνωση υποχρεωτικά, μπορεί όμως να έχουν και παρέα) στον επάνω όροφο του pool cafe

Οι κανόνες:

  • Τα διηγήματα πρέπει να μην ξεπερνούν τις 555 λέξεις
  • Όποιος αναρωτηθεί γιατί τα 500άρια μπορούν να έχουν 555 λέξεις, χάνει το δικαίωμα συμμετοχής
  • Τα διηγήματα υποβάλλονται σχεδόν ως την τελευταία στιγμή, δηλ. μέχρι μια ώρα πριν την έναρξη της εκδήλωσης, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος του αριθμού λέξεων από τη λιμενική αστυνομία. Με έμφαση τονίζουμε ότι διηγήματα που ξεπερνούν τις 555 λέξεις απορρίπτονται
  • Πρέπει να έχουν χιούμορ
  • …και πρέπει το θέμα τους να είναι πέριξ του κεντρικού θέματος του φεστιβάλ, που φέτος είναι «τώρα κοντά, επιστημονική φαντασία για το κοντινό μας μέλλον»

Φέτος μια μικρή καινοτομία: Οι συγγραφείς αλλά και το κοινό, σε δύο χωριστές ψηφοφορίες, θα επιλέξουν το καλύτερο διήγημα.

Advertisements