Στις 00:05, με καθυστέρηση πέντε λεπτών, η αρμόδια επιτροπή έδωσε το θέμα του μεγάλου on site διαγωνισμού μας:

Έπρεπε λοιπόν να κατανοήσει πώς ονειρεύονται οι κλώνοι

Η φράση αυτή πρέπει να περιέχεται αυτούσια στο διήγημα. Μην ρωτάτε τι και πώς, αρκεί να σας πω ότι η επιτροπή συνεδρίασε περίπου 45 λεπτά και η κοπέλα του μαγαζιού τους γέμιζε διαρκώς ποτήρια από το special κρασί του φεστιβάλ (μέτρησα 15 ή 16). Αυτό νομίζω αρκεί.

Περισσότερα αύριο, ξεκούραστοι και πλήρεις ύπνου…

Advertisements